Bescherming

AtmR Gifts B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit document geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. AtmR Gifts B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AtmR Gifts B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van online transacties.
 • Het afleveren van bestellingen

 

Het betreft de volgende gegevens (afhankelijk van de aard van de transactie):

 • Naam,
 • adres,
 • postcode en woonplaats,
 • (mobiel) telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • IBAN.

 

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Zo maken wij gebruik van fulfilment partners voor het bezorgen van uw bestellingen. AtmR Gifts verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkerovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, zijn op al onze overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Arnhem onder nummer 73201456 Een exemplaar van deze voorwaarden zal op eerste verzoek worden toegezonden. AtmR Gifts B.V. | Pascalweg 4 |6662NX Elst (gld)| Nederland T + 31 (0) 481  366 544| info@atmrgifts.nl | www.atmrgifts.nl

 

Bewaartermijn

AtmR Gifts  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Rechten van betrokkene De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Informatie vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan: AtmR Gifts B.V. | Pascalweg 4 |6662NX Elst (gld) | Nederland| T + 31(0)481  366 544| info@atmrgifts.nl  | KvK 73201456 | VAT NL859397555B01

 Heeft u hulp nodig?


Ons team staat voor u klaar

Heeft u hulp nodig bij het afronden van uw bestelling, of heeft u gewoon een vraag of wenst u een vrijblijvende offerte? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken, een e-mail sturen, of gebruikmaken van onze handige en snelle chatfunctie. • Tim
  • Commercieel Directeur
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • info@atmrgifts.nl
 • Loes
  • Sales binnendienst en Kerst specialist
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • info@atmrgifts.nl
 • Diana
  • Accountmanager
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • info@atmrgifts.nl
 • Robert
  • Accountmanager
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • info@atmrgifts.nl
 • Matthieu
  • Sales binnendienst
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • info@atmrgifts.nl
 • Gerard
  • Sales binnendienst
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • info@atmrgifts.nl
 • Geurtje
  • Administratie
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • administratie@atmrgifts.nl
  • Media & Vormgeving
  • +31 (0) 481 36 65 20
  • marketing@atmr.nl

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404